АНКЕТА

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

Относно: интереса на педагози, възпитатели, родители и зрители от различна възрастова група към спектаклите от репертоара на театъра, начина на организация на спектаклите, начин на рекламиране на спектаклите, цени на билетите, начин на обслужване и организационна култура.

Уважаеми приятели на куклено-театралното изкуство,

Помогнете ни да подобрим работата си!

Молим Ви да отделите от времето си за да попълните тази анкета. Резултатите от нея са от изключителна важност за нас. Те ще ни помогнат да направим 360 градусов анализ на нашата работа, да открием силните и слабите си страни, да различим възможностите и заплахите.

Вашата откровеност е от изключителна важност. Анкетата е анонимна.

Благодарим Ви предварително и за всички предложения към нас, чрез които ще постигнем по-добра комуникация със зрителите, ще повишим ефективността в работата си и ще постигнем целите си.

1. Как се информирате за програмата на Куклен театър – Стара Загора
/моля посочете/
Вие как бихте рекламирали театрална постановка?
2. От къде купувате билети за постановките на Куклен театър – Стара Загора
3. Считате ли, че мениджърския екип на театъра изгражда фирмена култура на доверие и партньорство със заинтересованите страни?
Препоръки
4. Считате ли, че цените на билетите отговарят на качеството на продуктите, които получавате?
Препоръки
5. В случай, че посещавате организирано спектаклите как оценявате работата и подхода на рекламните агенти?
Препоръки
6. Считате ли, че децата, които възпитавате имат потребност от среща с живото изкуство?
моля отбележете отговорите Ви се отнасят за:
7. През изминалата година водили ли сте децата на представленията на Държавен куклен театър – Стара Загора /или негови спектакли са гостували при вас?
моля отбележете отговорите Ви се отнасят за:
8. Вашите деца посещават ли спектакли на други куклени театрални трупи:
9. По чия инициатива децата посещават куклени спектакли?
моля отбележете отговорите Ви се отнасят за:
10. По какъв начин спектаклите на Държавен куклен театър – Стара Загора подпомагат възпитанието на децата?
11. Ако не сте водили децата на представление на Куклен театър – Стара Загора през последната година, каква е причината за това?
12. Какви спектакли провокират интереса на децата:
13. Кои спектакли на Куклен театър – Стара Загора най-силно са впечатлили вашите деца?
14. Какви спектакли трябва да включи в репертоара си Куклен театър – Ст.Загора /жанр, сюжет, проблематика, конкретни заглавия/?
посочете
15. Има разпоредба на Инспектората за забрана на иницииране на събития и събиране на парични средства от родителите, Считате ли, че тази забрана е ефективна, когато се отнася до организирани посещение на театрални постановки в кукления театър?
16. Трябва ли посещението на куклено-театрални постановки да бъде част от възпитателната работа в детската градина и училищното обучение?
17. Ако учителите не събират средствата за входни билети, кой трябва да извърши тази дейност?
посочете какво
моля отбележете отговорите Ви са от името на:
18. Как могат да бъдат мотивирани родители и преподаватели, децата им да посещават куклено-театрални постановки?
посочете какво