Брейнсторминг или бичът на съвремието ни - Десислава Василева

            3 минути и 45 секунди. В това свръхкратко време е показан проблемът на модерния човек - грехът да се осмелиш, че можеш да мислиш, да създаваш нещо различно от останалите около теб.

            Проблемът всъщност е праисторически - различното е грешно и се наказва с хируриргическо отстраняване (на мисълта, идеята или пък на човека). Тази късометражна анимация на Владимир Шомов уличава пошлото ни време, в което креативността се отъждествява с болест.

            Тук точно и ясно е заявено, че човекът е малък и мисленето не е за него. Единствената дума в ситуацията я има ШЕФЪТ - диктаторът в офиса, който се е превърнал в една малка Германия от 40-те (макар и извън него да си мислиш, че е малката Швейцария).

            Всички знаем какво следва след неподчинение - разстрел. Но куршумът се цели над главата - в прошареното с идеи пространство над нея. Физическата смърт би била по-лесно търпима от тази на музата на един творец.

            Но какво ли пък разбирам аз - поредната брънка в огромния световен офис.