Уъркшоп за художествено осветление

СНЦ «ПИЕРО» и Куклен театър – Ст. Загора набират желаещи за участие в Международен УЪРКШОП за художници по осветлението: СВЕТЛИНАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ВДЪХНОВЕНИЕ

Лектори: Томас Моравек (Чехия) и Катарина Дурикова (Словакия)
Дата: 24-27 септември 2015г.workshop

workshop

Уъркшопът е процес. Той ще създаде пространство за среща на хора с еднакви интереси или фокус на работа, както и възможност да се вдъхновяват взаимно един от друг.
Светлината вдъхновява човечеството от древни времена. Тя се появява религията и е източник и символ на живота. Ние възприемамаме светлината като естествена част от нашето ежедневие . Тя е толкова рутинна… Но можем ли да я изследваме, да мислим и говорим за нея? Можем ли да я пренесем в театъра, на сцената?

В продължение на четири дни ще опитаме да се фокусираме изцяло върху феномена СВЕТЛИНА /върху уникалността на светлината/.

С помощта на практически и теоретични упражнения ще обясним как да работим със светлината и как да мислим за нея.

Ден 1 – Светлината като художествено средство – възприемането и влиянието му върху нас.
Ден 2 – Източници на светлина – видове.
Ден 3 – Ъгли на осветяване и отражение на светлината.
Ден 4 - Цветът на светлината и „температура” на цветовете (Как да работим с цветовете; какво е значението на всеки от тях и как да ги използваме на сцената)
Уъркшопът е предназначен за всички творчески насочени личности в сферата на театъра – актьори, танцьори, режисьори, сценографи , художници по осветлението….
Основната цел е участниците да бъдат мотивирани да опознаят по-задълбочено светлината, нейните качества и да използват тези си познания в работата си и създаването на собствени продукции.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Уъркшопът е модул от 9-я Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“. В тази връзка на кандидатите е осигурено настаняване, двуразово хранене (закуска + обяд или вечеря по избор) и свободен достъп до представленията от фестивалната програма в рамките на уъркшопа. За презентациите и упражненията са осигурени преводачи.
Кандидатите, трябва да изпратят заявка за участие по образец до 1 август 2015г. За обучението си кандидатите трябва да заплатят такса от 200.00лв. (двеста лева), платими по банков път с краен срок 1 септември 2015г. срещу издаден финансово-оправдателен документ. Броят на участниците е ограничен до 15 човека, с цел ефективност на процеса. Групата ще се попълва по реда на подаване на заявките и плащанията по банков път.

Програма по дни:
24-ти септември
17:00 - 18:00ч. Публично представяне на уъркшопа „Светлината като творчески инструмент“
18:00 - 19:30ч. Продължение само за участниците – всички представят себе си, мотивацията си за участие; представяне на програмата на уъркшопа и системата за работа
20:00ч. - вечерен спектакъл от програмата на фестивала

25-ти септември
10:00 - 11:00ч. Презентация: Светлинни източници
11:00 - 13:00ч. Работа със светлинните източници
13:00 - 14:00ч. обяд
14:00 - 16:00ч. Работа по групи с конкретни упражнения
16:00 - 16:15ч. кафе пауза
16:15 - 17:30ч. Работа по групи с конкретни упражнения
17:30 - 18:00ч. Оценка на деня
18:00 - 20:00ч. почивка
20:00ч. - вечерен спектакъл от програмата на фестивала

26-ти септември
10:00 - 11:00ч. Презентация: Ъгъл на осветяване и отразяване
11:00 - 13:00ч. Работа с различни ъгли на осветяване
13:00 - 14:00ч. обяд
14:00 - 16:00ч. Работа по групи с конкретни упражнения
16:00 - 16:15ч. кафе пауза
16:15 - 17:30ч. Работа по групи с конкретни упражнения
17:30 - 18:00ч. Оценка на деня
18:00 - 20:00ч. почивка
20:00ч. - вечерен спектакъл от програмата на фестивала

27-ми септември
10:00 - 11:00ч. Презентация: Цвят на светлината
11:00 - 13:00ч. Работа с цветове
13:00 - 14:00ч. обяд
14:00 - 16:00ч. Работа по групи с конкретни упражнения
16:00 - 16:15ч. кафе пауза
16:15 - 17:30ч. Работа по групи с конкретни упражнения
17:30 - 18:00ч. Оценка на уъркшопа

Образец на Заявка за участници от България

Образец на Заявка за чуждестранни участници