Награда "Стара Загора" за Кукления театър

Към прекрасната лавина от добри новини, прибавяме още една:


Награда "Стара Загора" за високи художествено-творчески постижения в духовния живот на Стара Загора!
Скъпа и мечтана Н А Г Р А Д А !

Благодарим Ви, съграждани!

И както ни пожелаха от EFFE: Очакваме заедно да засилим влиянието на EFFE, достигайки до нова публика, създавайки диалог във фестивалната общност и празнувайки най-големият актив на Европа – КУЛТУРАТА!