Отново отлични резултати за Куклен театър - Стара Загора

Copy of 3019 31 12 2015 page 002

Държавен куклен театър - Стара Загора отново показа блестящи резултати за 2015г., съгласно публикуваните от Министерство на културата отчети за изпълнението по показатели.