Показ на резултатите от 9-та творческа лаборатория

10 октомври от 19:30ч.

представяне на резултата от творческия процес на IX Международна творческа лаборатория

"СРЕЩУ СЕБЕ СИ"