НОВИНИ

„НИЩОТО, ДИВАТА МРАВКА, АДАМ И ЕВА”

25 октомври 2016г. от 19: 00 часа

От Малина Пшешлуга

Превод: Правда Спасова

Режисьор: Стефан Прохоров