Държавен куклен театър – Стара Загора обявява МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС за ЦЕНТЪР ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО КУКЛЕНО ИЗКУСТВО СТАРА ЗАГОРА

Пълната информация относно процедурата за провеждане на конкурса се публикува на официалната страница на конкурса: https://competition.puppetry.center/ и на профила на купувача, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) към Агенция за обществени поръчки:  https://app.eop.bg/buyer/42007

Всеки заинтересован от участие в конкурса може да се регистрира  на сайта на конкурса и ще получава периодична информация и известия на електронна поща.

Още новини