ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ

Уважаеми зрители, ръководството на Държавен куклен театър Стара Загора с мисъл за здравето и безопасността на зрителите и екипа на театъра, ще продължи да изисква  зелен сертификат  за достъп до представленията на театъра. Зелен сертификат ще се изисква до официалната отмяна на заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и всички последващи изменения и допълнения. Държавен куклен театър е сертифициран от Център за изпитване и европейска сертификация като организация, която осигурява безопасна среда, чрез утвърдени мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 съгласно сертификационната схема на центъра.

Подкрепяме всеки наш зрител и приятел, които полагат усилия  и ни подкрепят в поддържането на безопасна среда  в театъра.

Още новини