Карантинен режим

ЗАПОВЕД

РД – 11-00-11/ 13.03.2020 Г.

На основание статут на Директора и във връзка с обявеното извънредно положение в страната за превенция на короновируса

НАРЕЖДАМ

Държавен куклен театър – Стара Загора, считано от 13.03 до 13.04.2020 г. да премине в карантинен режим за ограничаване на срещи, контакти, събиране на хора. Преустановяват се репетиции и представления. На служителите се препоръчва да не предприемат пътувания, ако това не е наложително. Да се спазват всички препоръки на Кризисния щаб.

Дежурни по график остават административните служби и хигиениста, като остават в сила инструкциите за спазване на лична хигиена на персонала, както почистването, проветряването и дезинфекцията на помещенията.

Достъпът на външни лица в театъра е забранен.

Заповедта ми да се сведе за изпълнение

Дарин Петков

Директор ДКТ – Ст.Загора

Още новини