КУКЛЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ДВАМА ОСВЕТИТЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

1. Длъжностни задължения

Заедно със сценографа и режисьора на продукцията разработва стила на художественото осветление на новата продукция и възстановява същото в спектакли, влизащи отново в репертоара на театъра. Изработва в писмен вид технически райдер на художественото осветление на пиесите( проект за художественото осветление и проект за монтаж на осветителни тела ,като взема предвид наличните технически средства и възможността за придобиване допълнителни при нужда). Проектира светлинните ефекти и необходимите за тях технически средства и документация. Работи на сцената и местата с точки на окачване на осветителна техника. Участва в поддръжката и ремонта на ел. инсталациите и осветителните съоръжения. Провежда репетиции с художествено осветление на спектаклите. Контролира точното изпълнение на фиксираното художествено и светлинно оформление в актуалния репертоар. Разработва планове за модернизация на сценичното осветление. Организира художествено осветление по време на мероприятия, организирани от театъра – творчески лаборатории, художествени изложби, рекламни кампании и др.

Трябва да познава сценичното оборудване и технологии; параметри и технически характеристики на осветителната техника; основните техники на художественото осветление във връзка със сценографско решение; иновативните постижения на науката и технологиите в сферата на сценичното осветление; оптика; електроника;компютърна технология; наука за цветовете; механика; правила за работа,съхранение и транспортиране на осветителни тела; опит в организации за сценични изкуства и специализирани организации в областта на сценичното осветление; трудови разпоредби; правила за охрана на труда и противопожарни мерки и сигурност.

Работното време е ненормирано, съгласно програмата на театъра. Възнаграждението ще се определи според квалификацията и опита на кандидатстващия за длъжността.

2. Квалификационни изисквания

2.1. завършено висше или средно образование /предимство – електротехническо/
2.2. умение за работа в екип, дисциплинираност, инициативност, прецизност, отговорност;
2.3. творчески усет и познание в областта на науката за цветовете, оптика, електроника,
електротехника
2.3. трудовият стаж по специалността е предимство

3. Документи: автобиография - европейски формат /СV/, квалификационни документи.

Тел./факс 042/ 620 420
Email: iptf_pierrot@abv.bg
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Ген. Гурко 46

Документите се изпращат на e-mail: iptf_pierrot@abv.bg
Справки на тел.: 042/620420 ; 0878373497
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Още новини