Лятна сцена на Държавен куклен театър - Стара Загора отваря врати от 24 май!

Лятна сцена на Държавен куклен театър - Стара Загора отваря врати за Вас, скъпи зрители!
Създадени са правила и организация за спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с извънредната ситуация, с които родителите и техните деца трябва да се съобразят и изпълняват безусловно.
Всяко дете задължително трябва да бъде с придружител.
Обособени са отделни коридори за вход и изход на зрителите.
Детските съоръжения - пързалки, надуваеми батути, играчки, НЯМА да се ползват по време на подготовката и провеждането на представленията.
Няма да се допускат лица с прояви на остри респираторни болести( повишена температура, кашлица, хрема и др.)
Преди представленията ще се извършва дезинфекция на сценичните и зрителните пространства, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 на Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г на Министъра на здравеопазването.
Осигурени са дезинфектанти за хигиена на ръцете на входа, които ще се ползват задължително от всички зрители и изпълнители.
За обслужващия представленията персонал са осигурени лични предпазни средства, в зависимост от спецификата на работата и оценката на риска на работното място.
Дейността по посрещането на публиката, закупуването на билети , настаняването е организирана така, че да не се допусне струпване на хора и да се спазва дистанция.
Зрителните места са обособени на изискуемата дистанция от 1,5 м.
На видно място ще бъдат поставени информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете. Ще бъдат ясно разчертани посоките за движение за вход и изход на посещенията. На разположение ще бъдат служители на театъра за допълнителна информация и координация за спазване на мерките.
Вижте възможностите за закупуване на билети:
Онлайн на сайта на театъра: https://pierrot-bg.com/програма/за-децата

Билетна каса на Държавен куклен театър - Стара Загора се отваря за продажба на билети от 18 май при следния режим на работа:
Понеделник – петък : 10:00 – 13:00 часа и 15:00 - 18:00 часа при следния режим на достъп:
В касата за покупка влиза само един възрастен ;
Не се допуска влизането на външни лица и зрители в голямото вътрешно фоайе и всички служебни помещения на театъра;
На входа на театъра е поставен дозатор за дезинфектант, който се използва от посетителите на касата и всички влизащи на територията на театъра;
Задължително е носенето на маска;
Дежурният касиер работи с предпазни средства: шлем и ръкавици.
В деня на представленията на лятна сцена ще бъде изнесена и мобилна каса.
Работно време на мобилна каса - лятна сцена
Събота – 09:30 – 11:30 часа
Неделя – 09:30 – 11:30 часа
Сряда – 17:00 – 19:00 часа

Още новини