Международен куклено-театрален фестивал за възрастни “ПИЕРО” 2019

Международният куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ е уникален за Европа фестивал, отличен от Европейската фестивална асоциация с Европейски лейбъл за значимост и иновативност EFFE 2019-2020 (Европа за фестивалите, Фестивалите за Европа). Провежда се като биенале в периода 24-29 септември в град Стара Загора, България, под патронажа на Кмета на Община – Стара Загора. Организатори на фестивала са Държавен куклен театър – Стара Загора, Община Стара Загора, Сдружение с нестопанска цел „Пиеро“, Министерство на културатана Република България.

 

 

ПРОГРАМНА ПОЛИТИКА 

 

Стратегическата ни цел е да работим за насърчаване на културното многообразие и диалога между културите, чрез формите и методите на куклено-театралното изкуство за възрастни.

 

Програмната политика на нашия фестивал е уникална, защото:

 • популяризира, както съвременното изкуство и култура, така и авангардните и неконвенционални форми;
 • представя разнообразни художествени практики и форми на изява, акцентирайки върху синтеза на различни видове изкуства;
 • презентира българското куклено-театрално изкуство и представя световни постижения пред българската аудитория;
 • представя богата програма от съпътстващи изяви за широк кръг аудитории;
 • стимулира творчеството и иновациите и дава възможност за изява на млади творци.

Нашата униккалност е и по отношение на:

 • способността ни да мобилизираме и привличаме нови публики и да работим с различни социални групи;
 • усвояването на нови алтернативни пространства за сценично представяне;
 • използването на нови методи за ефективно разпространение на информация.

 

ПАРТНЬОРСКИ АСПЕКТИ

 

Фестивалът „Пиеро“ има изграден авторитет, нарастваща популярност и се ползва с подкрепата на партньори на национално и международно ниво. Това го превръща в значим, желан и необходим международен форум. Местното управление възприема фестивала като добра възможност за  популяризиране на доброто име на града и е отредило на фестивала място в Културния календар на Общината. Разполагаме с добър експертен потенциал и имаме изградени международни мрежи на сътрудничество. Държавните културни институти, завоювали награди в конкурсната програма на фестивала „Пиеро”, получават допълнителна субсидия от Министерство на културата и това прави конкурсът за участие интересен и желан. Партньори на фестивала са: Министерство на културата, Община Стара Загора, Асоциация на куклените театри АКТ УНИМА - България, Фондация „Арт Офис“, Мидалидаре Естейт ЕООД, културните институти на гр. Стара Загора, медии на регионално и национално ниво, както и представители на бизнеса и нестопанските организации.

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛЗИ

 

Фестивалът „Пиеро“ има доказан принос в  обогатяването на културната политика на местно ниво и демонстрира ползата от децентрализация и регионализация на културниа живот в страната. Стремим се да стимулираме сценичните организации да продуцират куклено-театрални продукции за възрастни и полагаме усилия за културен обмен между професионалистите в областта на кукленото изкуство и култура от България, Европа и света. Фестивалът ни е безспорен катализатор за оживяването на бизнеса в сферата на услугите, транспорта, хотелиерството, ресторантьорство и творческите индустрии в периода, в който се провежда.

 

УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

 

В управлението на фестивала трайно място заема развитието и въвличането на многообразни публики. Нашият екип е креативен, има натрупан богат опит и умения и очарова културната общност с визия за почтенност. Конкурентното ни преимущество е и в осигуряването на адекватни морални и материални стимули за участниците във фестивала.

 

ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ

 

Нашият екип организира и представя фестивала „Пиеро“ за 11-ти път през 2019 година.

Факторите за успех са:

 • Силно лидерство, ясна визия, съчетана с гъвкавост за постигането й.
 • Съчетание между традиция и модерност в програмата.
 • Отвореност към публиката и изграждане на силна връзка с потребителите.
 • Привличане на местна подкрепа и  доброволчески труд.
 • Пливличане на дарения и пряко финансиране.
 • Широко медийно покритие за изграждане на фестивалния имидж.
 • Стимулиране на чувството на принадлежност в жителите на град Стара Загора.

 

Какво ново ще предложим на нашата публика тази година?

 

В конкурсната програма на фестивала представяме както традиционни, така и експериментални и нови форми на куклено-театралното изкуство за възрастни. Програмата е своеобразен мост между минало, настояще и бъдеще.

Сред богатата програма тази година, на сцената ще имаме удоволствието да видим:

 • Японския театър НО, обявен от ЮНЕСКО за част от световното нематериално културно наследство.
 • Изложбата на арх. Иван Цонев(1928-2017)  „Сценография за куклен театър“. Арх. Иван Цонев е архитект, сценограф, дизайнер, художник, директор - един от главните представители на модерността в българския куклен театър.
 • Премиерата на книгата „Истории за часовник, кукли и липов чай“ и спомените на театроведа Стефан Янков в книгата“ „Театрална география, истории, личности“.
  Неусетно ще минем през съвременноста, белязана с традиционни, експериментални, движенчески, визуални спектакли. Ще се докоснем до титана на анимацията Анри Кулев и до най-съвременната българска анимация. Ще видим големия експеримент – Оруеловият велик роман „1984“ под формата на куклен спектакъл за възрастни. Ще надникнем и в бъдещето и виртуалната реалност - в изложбите „Дигитално мастило“, осигурена от ОББ, в архитектурната инсталация “Конгломерат“ на СБХ и в перформативната инсталация „Чист“ на Християн Бакалов.

 

Музикалната програма на фестивала включва: мулти инструменталния перформанс на "Two Mеn Orchestra", саксофониста Виктор Тот, авторския концерт на Надя Тончева „Под небето на Париж“. Съпътстващата програма е насочена и към арт мениджърите и продуцентите в областта на изкуството, на които ще предложим интересен интерактивен семинар по предприемачески планове и проекти, воден от проф. д-р Лидия Върбанова - доказан международен експерт в тази област. Палитрата от съпътстващи изяви включва също изложби, концерти, перформативни инсталации, мулти-инструментален перформанс, уличен театър, театър на движението, балет, семинари, дискусии, прожекции на късометражно анимационно кино, премиери на книги на утвърдени и млади автори, и много други изяви.

 

КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ:

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА

Ул. “Ген. Гурко” 46, Стара Загора 6000
Тел./факс: 00359 42 620 420
Ел.поща: iptf_pierrot@abv.bg
Директор на фестивала: Дарин Петков

Още новини