ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Държавен куклен театър Стара Загора и СНЦ „Пиеро“ обявяват отворена покана за участие в XII Творческа лаборатория „Поетите на Стара Загора“, която ще се проведе от 21 юли до 3 август 2022 г. в гр. Стара Загора.

Художествен ръководител  Веселка Кунчева

Ментор сценограф  Мариета Голомехова

Ментор вокален педагог  Милен Апостолов

Участват:

 •  4 екипа (режисьор и сценограф), избрани с кастинг върху разработени проекти на тема „Поетите на Стара Загора“;
 •  20 актьори, избрани с кастинг между драматични и куклени актьори, както и студенти от НАТФИЗ „Кр.Сарафов“.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЪРКШОПА „ПОЕТИТЕ НА СТАРА ЗАГОРА“:

 •   Кратка автобиография (до 2 страници);
 •   Творчески проект (до 2 страници), който да включва:
 •   мотивация;
 •   идея;
 •   избор на поет(и);
 •   избор на драматургичен материал (избраните стихотворения, върху които ще се работи);
 •   необходим брой актьори;
 •   име на сценограф;
 •   обоснован проекто-бюджет – материали;

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАСТИНГА ЗА АКТЬОРИ:

 •  актуална творческа биография (до 2 страници);
 •  снимки (профилна и в цял ръст)

Краен срок за подаване на заявките: 1 май 2022 г. на dramaturge.stz.puppets@gmail.com 

Обявяване на резултатите: 10 май 2022 г. на www.pierrot-bg.com  и в социалните мрежи на театъра.

Още новини