98 проекта от над 30 страни участват в международния архитектурен конкурс

98 са проектите, които участват в Международния архитектурен конкурс за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство – Стара Загора. Те са дело на архитекти от над 30 страни от всички континенти. След изтичането на крайния срок за кандидатстване в 23.59 ч. на 15.07. 2023 г., процедурата навлезе в нов етап. Според организаторите, броят на участниците е впечатляващ и говори за огромен интерес към конкурса. Следващата стъпка в процедурата осигуряването на анонимността на подадените проекти, за да бъдат представени на журито във вид, който не позволява идентифициране самоличността на участниците. Това е гаранция за справедливо и безпристрастно оценяване, което безапелационно ще бъде спазено, при провеждането на този конкурс. Международно жури, в състав от 9 редовни членове (от Румъния, България, Швейцария, Полша и Унгария) и 3 резервни членове (България), ще има нелеката задача да избере 3-те най-добри проекта, които ще бъдат отличени с награди. Голямата награда е 10 000 лв. като класираният на първо място ще бъде поканен да изработи технически и работен инвестиционен проект и авторски надзор за изграждане на новата сграда.
Журито ще заседава в рамките на 3 дни, следвайки предварително разписана методология и критерии за оценка. Едва когато журито приключи работа и обяви становището си, ще се разкрият имената на авторите на проектите. Подробни протоколи и доклад от работата на журито ще бъдат публикувани публично.
Организаторите благодарят на всеки от участниците, вложили душата си в тази първа стъпка към реализиране на една мечта и им пожелават успех! Резултатите ще бъдат обявени публично на 28.07.2023г. в Стара Загора.

Още новини