Аленото цвете

от И. Карнаухова и Л. Браусевич

Постановка: Юрий Елисеев, з. д. и. на РСФСР (гост)

Сценосрафия: Нелли Полякова

Музика: Борис Кравченко