Без паника

Развлекателно-игрови спектакъл, който помага на децата да изградят умения за справяне в условия на земетресение.