Войната на Кламм

адаптации по пиесата на Кай Хенсел

Постановка: Ищван Наги /Унгария/

Участва: Янчо Иванов

Актьорски състав: Янчо Иванов

Резюме

Класна стая се превръща в арена на драматични събития.

Развихрят се сляпа омраза и отчаяние между учител и ученици.

Отваря се пропаст от презрение и отчуждение. 

Ще има ли победители във войната?!?