Живота бяс

по текстове на Фьодор Михайлович Достоевски

Драматургична версия: Ина Божидарова, Веселка Кунчева

Режисура: Веселка Кунчева

Сценография: Мариета Голомехова

Музика: Христо Намлиев

Хореография: Алесандро Солима (Италия)

Художествено осветление: Лальо Христов

Фотограф: Иван Дончев

Гост актьори: Кристина Янева, Стоян Дойчев, Стефан Димитров, Антонио Димитриевски

Резюме

В „Живота Бяс” изследваме бездните на доброто и злото през различните персонажи от романите на Достоевски. Спектакълът е опит за дисекция на човешкото същество в крайните му емоционални и психически състояния. В стремежа си да достигнем най-красивото и най-възвишеното, ние пропадаме в дълбините на омерзението и скверността. В света на Достоевски, човекът се оплита в любов и омраза, прегрешение и изкупление, вяра и безверие, като впримчен в безпощадната паяжина на живота.

„Живота Бяс” е лабиринтът, в който неусетно изгубваме душите си, търсейки самите себе си.