Житената питка

по българска народна приказка

Драматизация и режисура: Вера Стойкова

Сценография: Коста Ортодоксов

Музика: Светла Василева