Комедия аха-аха Дел'Арте

Импровизации за възрастни

Продукция на VІ–а Международна творческа лаборатория

Постановка: Ищван Наги

Асистент: Габриела Хаджикостова

Музикална среда: Гергана Василева

Маски: Николай Демеров, Живко Кънев

Резюме

Костюмите са предоставени любезно от Държавна опера Стара Загора

Комедия Дел' Арте е импровизирана сценична игра, която се е зародила в средата на ХVІ век в Италия.  По всяка вероятност се е развила въз основа на традициите на древните игри, но естествено повлияна от съществуващите тогава сатири. Първият писмен сценарий останал до наши дни датира от 1568 година. След 1570 година най-добрите трупи завладяват с изкуството си Франция и Италия.

Комедия Дел' Арте и до днес оказва своето влияние в съвременната драматургия и сценично изкуство. Импровизацията е от определящо значение в стила на игра на Комедия Дел' Арте, присъща и за тогавашния площаден театър. През  ХХ век при Станиславски, Иржи Гротовски, Джорджо Стрелер и Питър Брук се явява определящ елемент в подготовката при създаването на техните спектакли.