НЕРОДЕН ПЕТКО

по българска народна приказка

Режисьор Ирослав Петков

Сценография Мария Ибришимова 

Участват: Александра Илиева,  Ася Атанасова и Ивайло Енев

Резюме

Хей, хей, хей-й-й, заповядайте на театър!

Зрители да станете, зрители още публика!

Народна мъдрост да видите, видите още нагледате!

Мъдрост, ама и глупост голяма!

На мъдрост да се начудите, на глупост да се посмеете!

На актьорска игра да се дивите!

На актьорска свирня – възхитите!

Пък ако вземе та ви хареса, с ръкопляскане да ни дарите!