ОТВЪД СТЕНАТА

Режисьор и автор на текста Мила Коларова
Сценограф Станислава Кръстева
Музика Надежда Митева
Участват Росица Караджова и Юлия Коларова
Консултанти по жестов език Силвана Павлова и Росица Караджова
Автор на плаката Гергана Станчева

Резюме

„Отвъд стената“ е спектакъл, обединяващ изразните средства на кукления театър с
жестовия език. Главната цел на проекта е театралното приключение да бъде еднакво вълнуващо и
разбираемо както за чуващите, така и за глухите деца. Преживявайки го заедно, малките зрители
могат да съборят смело „стените“ помежду си и да опитат да общуват свободно и без страх едни с
други. За да ги улесни, представлението ще представи със средствата на изкуството някои от
основните жестове, които чуващите деца могат да научат и в последствие да използват при
комуникацията със своите глухи връстници.