Петя и вълкът

Симфонична приказка от Сергей Прокофиев

Сценична адаптация и режисура: Цвети Пеняшки (дебют)

Сценография: Симона Илиева

Музикална адаптация: Група „Силуети“

Мултимедия: Симона Илиева

Резюме

Симфоничната приказка на Сергей Прокофиев „Петя и вълкът” разказана със средствата на кукленият театър на сенките.

Аудио-визуален спектакъл, в който разказвачът и целия екип превръщат музиката в образи.

Създават живи картини, действащи персонажи и реални ситуации, обединяващи история, която разкрива приятелството, смелостта и порастването.

Със средствата на театъра на сенките музиката се превръща в картини, а те – в история.

Вижте музиката на Сергей Прокофиев!

 

Автор на снимките : Рад Димитров