ПОКАЗ НА ХII ТВОРЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ "ПОЕТИТЕ НА СТАРА ЗАГОРА"

Художествени ръководители:

Веселка Кунчева - режисьор

Мариета Голомехова - сценограф

Милен Апостолов - композитор

със специалното участие на композитора Петър Цанков, един от основателите на творческите лаборатории в Стара Загора.

Резюме

От 21 юли до 3 август 2022 г , Държавен куклен театър Стара Загора и СНЦ „Пиеро“ , с подкрепата на  Община Стара Загора,  реализираха XII Творческа лаборатория „Поетите на Стара Загора „.

В предварителен кастинг върху разработени проекти на тема „Поетите на Стара Загора“, художествените ръководители Веселка Кунчева- режисьор,  Мариета Голомехова- сценограф и Милен Апостолов- композитор, селектираха 5 екипа (режисьор и сценограф) и 30 актьора . Към постановъчния екип се включи и един от основателите на творческите лаборатории в Стара Загора, композиторът Петър Цанков.

ЕКИП 1 – режисьор  Цвети Пеняшки, сценограф Ясмин Манделли – актьори: Алек Чурчич, Ахмет Исмаил, Никол Василева, Антония Кундакова, Русита Боева, Светлозар Начев, Радослав Арнаудов, Волена Апостолова
ЕКИП 2 – режисьор  Ивайло Ненов, сценографи: Екатерина Андреева и Ива Славкова – актьори: Диляна Спасова, Мартин Димов, Таня Георгиева, Иван-Александър Дойчев, Латина Беровска, Марио Топалов
ЕКИП 3 – режисьор Милена Миланова, сценограф Рада Петрова-Андонова – актьори: Елица Матева, Таня Йоргова, Магдалена Славчева, Любен Чанев, Мариан Дулчев
ЕКИП 4 – режисьор Ивана Бобойчева, сценограф Тина Тодорова – актьори: Валентин Василев, Деница Дончева, Мелин Ердинч, Благовест Мицев, Радинела Тотева
ЕКИП 5 – режисьор Йордан Тинков, сценограф Георги Бараков – актьори: Анна-Валерия Гостанян, Мария Пенчева, Стефан Мараджиев, Валентин Методиев, Гергана Либова, Ива Караманчева

Кукленият театър на Стара Загора е изградил репутация на театър, които подкрепя търсачите на новото, на различното, на трудното… Това е театърът, който може да рискува с провеждането на „Лаборатория – ателие“ в името на Смисъла за творческа дейност. Актът на сътворяването, на взаимното творчески коректно общуване и натрупване на ново познание по неформален начин в Творческата лабораторията-ателие доказва своята ползотворност и необходимост.

Театроведът д-р Светла Бенева определя Лабораторията като „отговорност към свободата, като съзерцание и преживяване на контрасти – хем повод за опознаване, хем присъствие в реалност, която може да възбужда въображението, да поражда представи и идеи за игра, която се запълва със съмнения и преоткривания, с нещо ценно – себевглеждане, извън рутината на всекидневието, съпоставка с други колеги, амбиция и съревнование да се постигне резултат повече от това, с което всеки е оценил себе си или други са казали за него…“

12-тата творческа лаборатория „Поетите на Стара Загора“ срещна творци с различна сетивност, пробуди любопитство и симбиоза между драматични и куклени режисьори, сценографи и актьори , мобилизира и разви творческия потенциал на участниците. Начинът, по който ще се представи на 3 август поезията на старозагорските поети  Веселин Ханчев, Иван Груев, Рашко Стойков, Николай Лилиев, Стойчо Стойчев и Янко Димов, ще бъде нов за зрителя, подсилен с мощността на изразните средства на театъра.

автор на снимките Йова Петкова