САМОТАТА В СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК/СВЯТ

по текстове на Антония Антонова и Цветелина Вътева
драматизация и режисура Веселка Кунчева

текст на песните Веселка Кунчева
сценография Мариета Голомехова
асистент-сценографи: Ваня Плачкова, Елица Маринова, Сияна Пейчинова и Ясмин Манделли
музика Милен Апостолов

вокал на песните Полина Христова

Резюме

ко-продукция с Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, Плевен

фотограф Гергана Дамянова