СНЕЖНАТА КРАЛИЦА

по Х.К. Андерсен

ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ШКОЛА

с художествени ръководители Ивана Бобойчева и Кирил Антонов

Резюме

участват:

Ангелина Петкова

Божидара Иванова

Жасмина Русева

Зара Колева

Мария Димова

Радина Халваджиева

Цветелина Георгиева

Александър Димитров

Жельо Христакиев