Образователни спектакли

Развлекателно-игрови спектакъл, който помага на децата да придобият познания за стойността на парите, видовете пари и как да боравим с тях.

Развлекателно-игрови спектакъл, който помага на децата  да изградят умения за справяне в условия на земетресение.

Развлекателно-игрови спектакъл, който помага на децата да усвоят противопожарните правила, да запаметят телефонния номер за спешна помощ, да различават униформите на служителите на противопожарната служба, да разпознават знаците, обозначаващи пожарна опасност и др.

Развлекателно-игрови спектакъл, който помага на децата да усвоят правилата на движение и да придобият умения за безопасност в агресивната градска среда