"Не пресичай на червено" (2000)

Развлекателно-игрови спектакъл, който помага на децата да усвоят правилата на движение и да придобият умения за безопасност в агресивната градска среда