ВОЙНАТА НА КЛАММ (2013)

Адаптации по пиесата на Кай Хенсел
Постановка: Ищван Наги, Унгария
Участва: Янчо Иванов

 

Класна стая се превръща в арена на драматични събития.

Развихрят се сляпа омраза и отчаяние между учител и ученици.

Отваря се пропаст от презрение и отчуждение. 

Ще има ли победители във войната?!?