С огъня шега не бива

Развлекателно-игрови спектакъл, който помага на децата да усвоят противопожарните правила, да запаметят телефонния номер за спешна помощ, да различават униформите на служителите на противопожарната служба, да разпознават знаците, обозначаващи пожарна опасност и др.

 

Режисьор : Панайот Цанев