САМОТАТА В СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК/СВЯТ

Продължителност: 80 мин.
Език: български

 

По текстове на Антония Антонова и Цветелина Вътева

Ръководители на уъркшопа: Веселка Кунчева и Мариета Голомехова

Сценография: Ваня Плачкова, Елица Маринова, Сияна Пейчинова, Ясмин Манделли

Участват: Анна-Валерия Гостанян, Валентин Василев, Деница Дончева, Елица Матева, Ива Николова, Иван-Александър Дойчев, Ивана Бобойчева, Илияна Крушева, Йордан Тинков, Любомир Желев, Маргарита Костова, Марияна Петрова, Станислав Георгиев

 

Повече от година сме принудени да разбираме света по различен начин, но все пак сме заедно, един до друг. И ако не друго, то именно на това ни научи новото време – да се подкрепяме в това, което обичаме да правим най-много.

Сега сме изправени пред трудността да се справим с проблема на самотата – тази в нас и другата – в света, който обитаваме. Самотата в социалното ни присъствие пред екраните и в ежедневното ни общуване. Самотата като хронична болка и начин на живот.

 

Фотография: Гергана Дамянова