Театроматни приключения в кутия - Десислава Василева

           Как започва приключението в света на горските обитатели? С един стол, слушалки и една вълшебна кутия. Това са изключиелно важните елементи, които придружават гостите в гората.

           Сядам на стола, поемам си дъх и оставям целия забързан свят някъде зад гърба ми. Надникнеш ли през малкия отвор, външните проблеми спират да съществуват. Пред теб е само гората, в която старателно се криеш, за да видиш всички нейни обитатели.

           Това уединено пространство пренася стоящия на стола от Къщата на архитекта в магически свят на животните, където единствено долитат песните на птиците и музиката на природата.

           Театроматът е необикновена идея в българското куклено изкуство, нещо което трудно може да се види, но ето че театър „Трио“ успяват да слеят машината с куклите и да превърнат случването в нещо извънредно. Необикновено преживяване, което съчетава в себе си един огромен свят и чувство на окриленост.

           Напускайки театромата във всеки един посетител се настанява топлото усещане за искрено щастие. Само такова каквото можеш да достигнеш там, някъде извън забързания град.