„ХЛАПАЧКАТА ОТ 13-ТИЯ ЕТАЖ” - ДКТ-СИЛИСТРА, БЪЛГАРИЯ