„МОМИЧЕ, СТАНИ!“ - ТЕАТЪР „RISERVA CANINI” – ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ