„СВЯТО” - СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ