СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ

1. ПРОГРАМА "НОВО БЪЛГАРСКО АНИМАЦИОННО КИНО" - прожекции

2. ОТКРИВАНЕ НА СЦЕНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА НА ВАСИЛ РОКОМАНОВ И СИЛВА БЪЧВАРОВА И
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА ВАСИЛ РОКОМАНОВ „КУКЛЕНА СЦЕНОГРАФИЯ ЗА ВЪЛШЕБНА
ПРИКАЗКА”

3. ДЖАЗ КОНЦЕРТ „ROAD SIX SAX”
ВИКТОР ТОТ – АЛТ-САКСОФОН
ГАБОР УАЙЗ – БАРИТОН-САКСОФОН
МИЛАН СОЛИМОСИ – ТЕНОР-САКСОФОН
ИМПРЕ ХААЗ – ТЕНОР-САКСОФОН

4. ЧЕСТВАНЕ 50 ГОДИНИ - УНИМА БЪЛГАРИЯ

5.„КУКЛЕНА ЛАБОРАТОРИЯ“ - Документален филм на Кристиан Томас за спектакъла „Аз, Сизиф“

6. БАЗАР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА ЗА КУКЛЕНО ИЗКУСТВО