Награди на журито

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО
НА
IX МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ “ПИЕРО” 2015, СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

Днес 29 септември 2015 г. Международно жури в състав:

Председател: Светла Бенева- България
и членове:
1. Ливия Крофлин - Хърватия
2. Марек Ходачински - Полша
3. Рин Ямамура - Япония
4. Георги Стрезов - България
на свое заседание взе следното решение:

ПРИСЪЖДА

Награда за музика
На Леонард Еверс за спектакъла „КРАБАТ” на КУКЛЕН ТЕАТЪР – ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ

Награда за сценография
На Мариета Голомехова за спектакъла „СТРАХ“ на ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

Награда за женска роля
На Мария Данадова в спектакъла „ЛЮБОВ П И СТРАСТ Б” на театър „ODIVO“ – БАНСКА БИСТРИЦА, СЛОВАКИЯ

Награда за мъжка роля
На Бенсе Саркади в спектакъла „БУДАПЕЩКИТЕ МАРИОНЕТКИ” на МАРИОНЕТЕН ТЕАТЪР BENCE SARKADI – БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ

Награда за режисура
на Моника Ковачова за спектакъла „ЛЮБОВ П И СТРАСТ Б” на театър „ODIVO“ – БАНСКА БИСТРИЦА, СЛОВАКИЯ

Награда за експериментални и нови форми
Не се присъжда!

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX
на спектакъла „АЛЕГРО МА НОН ТРОПО“ на ТЕАТЪР „ZERO EN CONDUCTA“ – БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ


Председател: ………………………………………
/Светла Бенева/

Членове:
1. Ливия Крофлин ……………………………….
2. Марек Ходачински ……………………………….
3. Рин Ямамура ……..…………………………
4. Георги Стрезов ………………………………..

29.09.2015 г.
Стара Загора