ИСТОРИЯ И СТАТУТ

НАЧАЛОТО

Започва с ентусиазъм от членовете на Сдружение с нестопанска цел „Пиеро“, начело с Дарин Петков и Татяна Калчева, по идея на големия приятел на театъра Стефан Янков. Визията – да привлече и стимулира българските куклени творци в създаването на спектакли за възрастни, чрез платформа за художествени експерименти и различни форми на професионално общуване и съпоставяне. Има състезателен характер.

СИМВОЛ

Пиеро – герой от уличния куклен театър. Автор на скулптурната пластика – Емил Иванов, сценограф в театъра.

АКЦЕНТ

Отворен театрален форум за обмен на творчески енергии и сътрудничество с куклени творци от всички континенти. Комуникативен, а не комерсиален фестивал. Подкрепен от съпричастието на театралната гилдия и широката културна общественост. Финансиран от Община Стара Загора и Министерство на културата.

ПОСОКА

Предизвикателства, срещи и подкрепа на креативни идеи, изграждане основите на мрежа за образователен и професионален международен обмен.

СПОДЕЛЕНО

„Бяха представени различни и любопитни представления. Много от тях са противоречиви в естетиката си, но всеки има особена стойност, което предполага, че и организаторите, и зрителите ще очакват с нетърпение един следващ фестивал.“

- Стефан Янков, председател на журито

=== По-горното е цитат от книгата "Истории за часовник, кукли и липов чай" с автор Светла Бенева ===

 

СЕПТЕМРВИ 2000

С подкрепата на Националния център за театър, Министерството на културата и община Стара Загора, в града на липите през 2000 година се събраха над 100 куклени актьори от Европа, Африка, Северна и Южна Америка. Специален гост на фестивала бе посланика на САЩ Ричард Майлс. Над 30 чуждестранни трупи заявиха участие, но бяха селекционирани само 6. С тях се бориха и 4 български трупи. Голямата награда, бронзовата статуетка Пиеро, дело на художника Емил Иванов, грабна столичния театър “Ателие313” за спектакъла “Честна мускетарска” по Валери Петров.

 

====================

 

Статут на фестивала

Международният куклено-театрален фестивал за възрастни “ПИЕРО” е създаден през 2000г. по инициатива на Сдружение с нестопанска цел “ПИЕРО”. Той е една нова, неконвенционална Европейска сцена на куклено-театралното изкуство, заложила на вкуса към различни форми и нетипичното: театър за възрастни в кукления театър.
Фестивалът се провежда като биенале от 24 до 29 септември, под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора. Организатори са Държавен куклен театър – Стара Загора, Община Стара Загора, СНЦ “ПИЕРО”, Национален център за театър, Министерство на културата , Българският център на UNIMA.

Като съпътстващи прояви международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” организира теоретични семинари, уъркшопове, арт борса, изложби, улично изкуство.

Цели

Развитие и популяризиране на професионалното куклено-театрално изкуство.
Признаване на културата като важен елемент от социалната интеграция и гражданство
ТЕАТЪРЪТ да бъде бъдеще, да бъде мост, който пресича граници и установява приятелство и разбирателство между народи с различни култури и традиции.
Изграждане на основите на дълготрайна мрежа на творчески образователен обмен и сътрудничество между куклени творци от всички континенти.
Подкрепа на креативността и международното разпространение на културни ценности, движението на творци, културни дейци и техните произведения, като се поставя акцент върху културното многообразие и развитието на нови форми на културна изразност.

Регламент

Организаторите на Международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” отправят покана за селекция до професионални кукловоди от всички видове и жанрове, работещи в сферата на кукления театър за възрастни.
Директорът на фестивала назначава със заповед Селекционна комисия за оценка на направените предложения. 
Участници във Фестивала “Пиеро” са професионални български и чуждестранни театри. Участниците във фестивала трябва да представят пиеси, реализирани не по-рано от 3 години до поредното издание на фестивала.

Фестивалът е организиран в две секции:
а/ куклен театър за възрастни 
б/ експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни 
Всички участници могат да кандидатстват с две пиеси. Ако участник кандидатства с две пиеси, една от тях трябва да бъде в секция б/ експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни.
Кандидатите заявяват писмено предложението си, като прилагат попълнена заявка за участие, видеозапис, анотация на спектакъла, по 6 /шест/ бр. снимки, програма, плакат, рецензии, писма за препоръка, пресдосие и пълна техническа спецификация на постановката/постановките/ на адреса на ДКТ – Стара Загора.
Всички разходи по настаняване и изхранване се поемат от организаторите на фестивала. Директорът на фестивала сключва договор със трупите, допуснати до конкурсната програма и заплаща от бюджета на фестивала представленията срещу издаден от театралната организация съответен финансов оправдателен документ. Фестивалът “ПИЕРО” се разпространява в България. Броят на представленията и размера на заплащането се конкретизират в съответнияте договори с трупите, съобразно финансовите възможности на фестивала.
Пътните разходи се осигуряват от гостуващите театри.

Награди и отличия

Фестивалът “ПИЕРО” има състезателен характер.
Директорът на фестивала назначава международно жури от изявени творци : автори, режисьори, композитори, сценографи, актьори за оценка на спектаклите от конкурсната програма.

Връчват се следните награди:

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX - бронзова статуетка “ПИЕРО” от скулптора Емил Иванов 
Награда за “Експериментални и нови форми” – плакет “ПИЕРО”
Награда за режисура - плакет “ПИЕРО”
Награда за сценография - плакет “ПИЕРО”
Награда за музика - плакет “ПИЕРО”
Награда за мъжка роля - плакет “ПИЕРО”
Награда за женска роля - плакет “ПИЕРО”
Награда на младата критика - плакет “ПИЕРО”


На всички театри участвали на фестивала “ПИЕРО” се връчват дипломи за участие.