ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ – ПАЗАРДЖИК, БЪЛГАРИЯ

МАЛКИ БЛАТНИ ИСТОРИИ - Pierrot 2000

по Йордан Радичков
Драматизация: Марин Маринов
Режисура: Съби Събев
Сценография: Томиана Томова-Начева
Музика: Кирил Тодоров
Участват: Гроздан Даскалов, Захаринка Андонова, Здрава Чернева, Нина Стаматова, Александър Братоев, Елина Чанева, Тинка Манчева, Владислава Владова