Награди

Награди, присъдени от журито

Днес 29 септември 2000 г. международно жури в състав:

1. Стефан Янков /театровед/, България - председател
2. Олга Главина /режисьор/, Хърватска
3. Злати Златев /режисьор/, България

на свое заседание взе следното решение:

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX се присъжда на

ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла ЧЕСТНА МУСКЕТАРСКА

Награда за сценография се присъжда на

Силва Бъчварова и Васил Рокоманов

от ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла ЧЕСТНА МУСКЕТАРСКА

Награда за режисура се присъжда на

Славчо Маленов и Петър Пашов

от ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла ЧЕСТНА МУСКЕТАРСКА

Награда за музика се присъжда на

Богдан Шчепански

от СЪЮЗ „ТЕАТЪР НЕВЪЗМОЖЕН“, ПОЛША

за спектакъла ТОПОРЛАНДИЯ

Награда за мъжка роля се присъжда на

Георги Спасов за ролята на Д‘Артанян

от ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла ЧЕСТНА МУСКЕТАРСКА

Награда за женска роля се присъжда на

Яна Галинова за ролята на Смъртта

от СЪВСЕМ ГОЛЯМ ТЕАТЪР, ЧЕХИЯ

за спектакъла СМЪРТ В ОПЕРАТА

Награда за експериментални и нови форми се присъжда на

СЪЮЗ „ТЕАТЪР НЕВЪЗМОЖЕН“, ПОЛША

за спектакъла ТОПОРЛАНДИЯ