Участници

В конкурсната програма
ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ – ПАЗАРДЖИК, БЪЛГАРИЯ

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ – ПАЗАРДЖИК, БЪЛГАРИЯ

В конкурсната програма
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

В конкурсната програма
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУКЛЕНО ИЗКУСТВО, ТУНИС

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУКЛЕНО ИЗКУСТВО, ТУНИС

В конкурсната програма
СЪВСЕМ ГОЛЯМ ТЕАТЪР, ЧЕХИЯ

СЪВСЕМ ГОЛЯМ ТЕАТЪР, ЧЕХИЯ

В конкурсната програма
СЪЮЗ „ТЕАТЪР НЕВЪЗМОЖЕН“, ПОЛША

СЪЮЗ „ТЕАТЪР НЕВЪЗМОЖЕН“, ПОЛША

В конкурсната програма
ТЕАТЪР "SHA SHA HIGBY" - КАЛИФОРНИЯ, САЩ

ТЕАТЪР "SHA SHA HIGBY" - КАЛИФОРНИЯ, САЩ

В конкурсната програма
ТЕАТЪР АМАЛГАМА, БРАЗИЛИЯ

ТЕАТЪР АМАЛГАМА, БРАЗИЛИЯ

В конкурсната програма
ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ – СКОПИЕ, МАКЕДОНИЯ

ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ – СКОПИЕ, МАКЕДОНИЯ

В конкурсната програма
ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

В конкурсната програма
ТЕАТЪР „ДАНИ И ДЕСИ“ – ХАСКОВО, БЪЛГАРИЯ

ТЕАТЪР „ДАНИ И ДЕСИ“ – ХАСКОВО, БЪЛГАРИЯ