Участници

В конкурсната програма
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

В конкурсната програма
СЪЮЗ „ТЕАТЪР НЕВЪЗМОЖЕН“, ПОЛША

СЪЮЗ „ТЕАТЪР НЕВЪЗМОЖЕН“, ПОЛША

В конкурсната програма
ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ – СКОПИЕ, МАКЕДОНИЯ

ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ – СКОПИЕ, МАКЕДОНИЯ