ИСТОРИЯ И СТАТУТ

АКЦЕНТ

Фестивалът демонстрира сериозна амбиция. Заедно с основната програма, той разширява границите на съпътстващите събития в няколко посоки – лабораторна работа за практически умения, усвояване на нови познания за кукленото изкуство, дискусии и споделен професионален опит за прилагане на успешна културна политика.

ФОКУС

Приобщава гилдията и зрителите към сродно по форма изкуство – българските анимационни филми, отличени с международни награди. Обръща се и към уличния куклен театър.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ по куклено актьорско майсторство показват завършен спектакъл и участват в работилница за майсторско усъвършенстване.

СПОДЕЛЕНО

„Виждам лицата на младите хора и живея с надеждата, че това ще продължи. Кукленото изкуство, както и анимацията, са синтетични изкуства, които доста трудно се възприемат. Има една дистанция от обстоятелствени неща – това е един нов, условен свят, но в това е неговият чар.“

- Доньо Донев, член на журито

=== По-горното е цитат от книгата "Истории за часовник, кукли и липов чай" с автор Светла Бенева ===

 

СЕПТЕМВРИ 2001

От 24 до 27 септември “Пиеро 2001” събра 250 участници и гости от Великобритания, Русия, Хърватска, Словения, Словакия, САЩ, Тайван и България. Международното фестивално жури под председателството на Доньо Донев връчи голямата награда на театър “ПОПКОРН”, Словения за спектакъла “Найлон” със сценарист и режисьор К. Зърнович.

Съпътстващата програма на фестивала представи кино-панорама на българскита анимационни филми, отличени с международни награди; уъркшоп с Алън Луис, директор на образователния отдел в Центъра за куклено изкуство Атланта, САЩ; семинар “Теория и практика на мениджмънта и маркетинга в театралните организации и неконвенционалните пътища за финансирането им”; изложба карикатури на Доньо Донев и пластика на Емил Иванов.

 

====================

 

Статут на фестивала

Международният куклено-театрален фестивал за възрастни “ПИЕРО” е създаден през 2000г. по инициатива на Сдружение с нестопанска цел “ПИЕРО”. Той е една нова, неконвенционална Европейска сцена на куклено-театралното изкуство, заложила на вкуса към различни форми и нетипичното: театър за възрастни в кукления театър.
Фестивалът се провежда като биенале от 24 до 29 септември, под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора. Организатори са Държавен куклен театър – Стара Загора, Община Стара Загора, СНЦ “ПИЕРО”, Национален център за театър, Министерство на културата , Българският център на UNIMA.

Като съпътстващи прояви международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” организира теоретични семинари, уъркшопове, арт борса, изложби, улично изкуство.

Цели

Развитие и популяризиране на професионалното куклено-театрално изкуство.
Признаване на културата като важен елемент от социалната интеграция и гражданство
ТЕАТЪРЪТ да бъде бъдеще, да бъде мост, който пресича граници и установява приятелство и разбирателство между народи с различни култури и традиции.
Изграждане на основите на дълготрайна мрежа на творчески образователен обмен и сътрудничество между куклени творци от всички континенти.
Подкрепа на креативността и международното разпространение на културни ценности, движението на творци, културни дейци и техните произведения, като се поставя акцент върху културното многообразие и развитието на нови форми на културна изразност.

Регламент

Организаторите на Международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” отправят покана за селекция до професионални кукловоди от всички видове и жанрове, работещи в сферата на кукления театър за възрастни.
Директорът на фестивала назначава със заповед Селекционна комисия за оценка на направените предложения. 
Участници във Фестивала “Пиеро” са професионални български и чуждестранни театри. Участниците във фестивала трябва да представят пиеси, реализирани не по-рано от 3 години до поредното издание на фестивала.

Фестивалът е организиран в две секции:
а/ куклен театър за възрастни 
б/ експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни 
Всички участници могат да кандидатстват с две пиеси. Ако участник кандидатства с две пиеси, една от тях трябва да бъде в секция б/ експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни.
Кандидатите заявяват писмено предложението си, като прилагат попълнена заявка за участие, видеозапис, анотация на спектакъла, по 6 /шест/ бр. снимки, програма, плакат, рецензии, писма за препоръка, пресдосие и пълна техническа спецификация на постановката/постановките/ на адреса на ДКТ – Стара Загора.
Всички разходи по настаняване и изхранване се поемат от организаторите на фестивала. Директорът на фестивала сключва договор със трупите, допуснати до конкурсната програма и заплаща от бюджета на фестивала представленията срещу издаден от театралната организация съответен финансов оправдателен документ. Фестивалът “ПИЕРО” се разпространява в България. Броят на представленията и размера на заплащането се конкретизират в съответнияте договори с трупите, съобразно финансовите възможности на фестивала.
Пътните разходи се осигуряват от гостуващите театри.

Награди и отличия

Фестивалът “ПИЕРО” има състезателен характер.
Директорът на фестивала назначава международно жури от изявени творци : автори, режисьори, композитори, сценографи, актьори за оценка на спектаклите от конкурсната програма.

Връчват се следните награди:

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX - бронзова статуетка “ПИЕРО” от скулптора Емил Иванов 
Награда за “Експериментални и нови форми” – плакет “ПИЕРО”
Награда за режисура - плакет “ПИЕРО”
Награда за сценография - плакет “ПИЕРО”
Награда за музика - плакет “ПИЕРО”
Награда за мъжка роля - плакет “ПИЕРО”
Награда за женска роля - плакет “ПИЕРО”
Награда на младата критика - плакет “ПИЕРО”


На всички театри участвали на фестивала “ПИЕРО” се връчват дипломи за участие.