ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ДИМИТЪР ДИМОВ“ – КЪРДЖАЛИ, БЪЛГАРИЯ

ПРИКАЗКА ЗА ЦАР САЛТАН - Pierrot 2001

от Александър Сергеевич Пушкин
Режисьор: Вяра Стефанова
Сценография: Мирослав Цветанов
Участва: Катерина Илкова