ТЕАТЪР НА РЪЦЕТЕ – МОСКВА, РУСИЯ

ФАНТАЗИЯ - Pierrot 2001

Режисьор: Татяна Бабичева
Музика: Бах, Равел, Дебюси
Участват: Татяна Бабичева, Галина Никишина