ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

Държавен куклен театър – Пловдив е основан през 1946г. Носител е на орден “Кирил и Методий” – I степен. За 73 творчески сезона са изиграни над 340 заглавия. Годишно се реализират до 5 нови постановки, които се представят пред не по-малко от 30 000 зрители. Театърът е пътувал в над 40 държави, участвал е в много международни фестивали и е носител на над 80 престижни награди. Шест от спектаклите на театъра са в “Златния фонд” на Българска национална телевизия.

От 1977г., Държавен куклен театър  Пловдив инициира и организира фестивална форма – “Международен преглед на куклената миниатюра”, която от 1990г. добива статут на международен фестивал със заглавие “Двама са малко – трима са много”.

ХАМЛЕТ - Pierrot 2001

по Уилям Шекспир и Ричард Армър
Драматургия и режисура: Съби Събев
Композитор: Веселин Койчев
Сценография: Емелиана Тотева
Кукломайстор: Йордан Янаров
Участват: Панайот Добрев, Виктор Бойчев, Румен Караманов, Димитър Николов