ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „ДОРА ГАБЕ“ – ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ

ИЗГРЯЛА Е МЕСЕЧИНКА - Pierrot 2003

Сценография и постановка: Съби Събев
Музика: Костадин Бураджиев
Участват: Петър Петков, Екатерина Илиева, Миглена Вълкова, Юлия Радева, Румен Куртев