КУКЛЕН ТЕАТЪР – НИШ, СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

КАРТИНИ В НОЩТА - Pierrot 2003

Режисьор: Бисерка Колевска
Драматург: Бисерка Колевска
Композитор: Николай Захариев
Участват: Биляна Вулович, Татяна Миленкович, Биляна Раденкович, Наташа Ристич, Даворин Динич, Деян Гочич, Сърдян Милкович