Награди

Награди, присъдени от журито

Днес 29 септември 2003 г. международно жури в състав:

1. Леонард Капон
2. проф. Николина Георгиева
3. Доньо Донев
4. Юлия Огнянова
5. Румен Рачев
6. проф. Атанас Илков
7. Боряна Манева
8. Яна Цанкова
9. Кремена Бабачева
10. Теодора Стамболска
11. Красимира Методиева
12. Вяра Стефанова
13. Стефан Янков

на свое заседание взе следното решение:

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX се присъжда на

КУКЛЕН ТЕАТЪР – НИШ, СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

за спектакъла КАРТИНИ В НОЩТА

Награда за режисура се присъжда на

Бисерка Колевска

от КУКЛЕН ТЕАТЪР – НИШ, СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

за спектакъла КАРТИНИ В НОЩТА

Награда за сценография се присъжда на

Свила Величкова

от ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла АЛИСА

Награда за женска роля се присъжда на

Ева Кьосовска

от ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла ЮБЮ КРАЛ

Награда за експериментални и нови форми се присъжда на

ТЕАТЪР „НИКОЙ“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла ТУП-ТУП

Награда на журналистите, наблюдаващи фестивала се присъжда на

ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла МЕЧТАТА НА ПЪТУВАЩИЯ АКТЬОР