ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

ЧЕРВЕНОКОСИЯТ ДЖАЙЛС ОТ ХАМ - Pierrot 2003

Драматизация и постановка: Станислав Стрински
Сценография: Вера Бенковска
Кукли: Валентина Стоилова
Музика: Станислав Донев, Михаил Шишков
Участват: Димитър Димитров, Ангел Попов, Стоян Чобанов, Стефка Янчева, Жулиета Николаева